CONTROL ON USERS: A Critical Approach on Interaction

2006 yılı gelişen fikirlerimi çalışmalarla desteklediğim ve sunduğum bir yıl oldu. Yeni iletişim ortamları ve etkileşim üzerinde çalışırken, bu konuda özellikle Batı’da yayımlanan ana akımların etkisi altında kalmak son derece olasıydı. Ancak üzerinde düşündükçe bilhassa etkileşim konusunun aslında kullanıcılar üzerinde bir hakimiyet kurma aracı olabileceği fikri, kafamda büyümeye başladı. Bu hakimiyeti daha öteye götürünce ortaya gerçek manada bir manipülasyon ve dolayısıyla kontrol çıkıyordu.

Bununla ilgili olarak ele aldığım bu makaleyi International Symposium of Interactive Media Design (ISIMD) isimli sempozyumda, uluslararası katılımcılar önünde sundum. Bilhassa ABD menşeili katılımcılar üzerindeki etkisini görmek harika bir duyguydu. Daha sonra doktora çalışmamı da bu konuya adadım.

Makalenin tamamı için tıklayın.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>