Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim’e İletişimsel Bilişim Yaklaşımı

2006 yılında New Media, Informatics, Interaction, Communication gibi kavramların artık çok daha sağlam ayaklar üzerine oturttuğumuz bir seneydi. Doğrusunu söylemek gerekirse terminoloji konusunda da pek çok sıkıntıyı da aşmaya başlamıştık. Marmara Üniversitesi’ndeki Bilişim ekibiyle yaptığımız uzun tartışmalar, sohbetler ve araştırmalardan sonra Doç Dr. Necmi Emel Dilmen ile birlikte yaklaşımımızı özetleyebileceğimiz bir makale hazırladık.

Bu makalede kavramları olması gerektiği şekilde adresledik ve New Media’nın dilimizde Yeni İletişim Ortamları (YİO) olarak kullanılması gerektiğini önerdik. Altını iletişim bilimleri tespitleri ile doldurmaya çalıştık. YİO ile Etkileşim kavramlarının bağıntılarını açıkça ortaya koyduk. Dolayısıyla Kullanıcı’ya doğru hedeflendik.

Bu çalışma, aynı yıl International Conference of New Media and Interactivity isimli uluslararası konferansta açılış oturumunda sunuldu. Ardından çıkan yazınların ve çalışmaların çoğunda buradaki fikirler, inşanın temelinde kullanıldı. Aşağıdaki paragraf makalenin önsözünden alınmıştır:

Bilginin ve iletişimin son derece değerli olduğu çağımızda, teknoloji, enformasyon iletişimini daha süratli ve daha kesin yapabilmek için sürekli bir gelişim içerisindedir. İletişime bilişim bakış açısıyla yaklaşan bu çalışmada Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim kavramları da toplumda yaşanan dönüşümün önemli unsurları olarak irdelenecektir. İletişimin bir yeniden üretim süreci olduğu günümüzde, bu dönüşen dünya düzeninde, düzenin belirleyicilerini, yeni iletişim ortamlarını ve bunlara bağlı olarak izleyiciyi kullanıcıya dönüştüren etkileşim kavramını, bireysel ve toplumsal açıdan, bu dönüşüme kattıkları ile betimlemek gerekmektedir. “Yeni” kavramının, yeni iletişim ortamlarının ve bu ortamların biçimlendirilişinin ve de etkileşimin detaylı bir şekilde inceleneceği bu çalışma tam olarak bu betimlemeyi hedeflemektedir.

Makalenin tamamını okumak için lütfen tıklayın.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>