İletişim Ortamlarında E–Dönüşüm: Yeni Ortamlar

2005 tarihli bu çalışma, “Dönüşüm Kavramı, İletişim ve Ortam’ın Dönüşümü” isimli çalışmanın devamı niteliğindeydi. Bu yazında dönüşem iletişim ortamlarının özellikleri ve dönüşüm boyutu üzerinde durdum. Yeni Ortamlar kavramını terminolojiye kazandırmaya çalışırken, bu ortamların en önemli fonksiyonunun da Etkileşim olduğunu savundum. Çalışmanın bir kısmını dönüşümün sosyo-kültürel yönüne ayırdım. Daha sonraki çalışmalarımda da Etkileşim ve Kullanıcı kavramları üzerinde sıkça durdum ve buradan hareketle Kontrol kavramını farklı bir boyutuyla inceledim.

Bütün bu çalışmaların temelindeki fikirleri topladığım bu çalışmanın tamamına ulaşmak için lütfen tıklayın.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>