Dönüşüm Kavramı, İletişim ve Ortam’ın Dönüşümü

2005 yılında Marmara Üniversitesi’ndeki çalışmalarımın hem kavramsal hem de düşünsel boyutta toplanmaya başladığı zamanlarda ortaya çıkan iki bölümlük yazınlardan ilki bu makale oldu.

Çalışmanın özünü, farklılaşan ortamın (medium) değişime değil dönüşüme uğramış olması hipotezi oluşturmakta. Bunun için ortamın öz bir tarihçesine refere ederek, günümüz görsel ortamları ve elektronik iletişimin dönüşüm üzerindeki etkisini ortaya koymaya çalıştım.

Makalenin tamamı için lütfen tıklayın.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>