e-Öğrenme’nin Kavramsal Boyutu ve e-Öğrenme’ye İletişimsel Bir Yaklaşım

2005 yılı sonlarına doğru bir ara kafayı kavramların “e” haline takmıştım. Öğrenme (learning) konusu, iletişim çalışmalarında önemli bir yere sahip. Bunun da e- halini incelerken kavramlarda bir kargaşa olduğunu farkettim ve önsözü aşağıdaki gibi olan bir makaleyi “klavyeye” aldım.

E-öğrenme kavramı günümüzde karşımıza çıkan pek çok “e” destekli kavramlardan bir tanesidir. E-öğrenmenin bu kadar çok tartışılıyor olmasının en önemli sebeplerinden birisi, tam olarak ne olduğunun anlaşılmamasından kaynaklanmaktadır. Bunun da sebebi e-öğrenmenin pek çok “e” kavramda olduğu gibi sadece yazılımsal ve donanımsal boyutlarda inceleniyor olmasıdır. Oysa konunun bireysel ve sosyal bir olgu olarak da ele alınması gerekmektedir. Bu boyutları irdelemeden önce e-öğrenmenin ne olduğu anlayabilmek için kavramın altyapısını incelemek gerekmektedir. Bu aşamada karşımıza öğrenme kavramı çıkmaktadır.

Makalenin tamamı için lütfen tıklayın.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>